Over Cantica

Welkom op onze website!
Wij stellen het zeer op prijs dat u belangstelling voor ons heeft.
In deze rubriek stelt Vocaal Ensemble Cantica zich aan u voor.

Het Vocaal Ensemble Cantica is opgericht in oktober 1988 en bestaat uit 19 enthousiaste leden afkomstig uit de regio, maar ook daarbuiten, en staat onder leiding van Henk van Andel. Het repertoire bestaat voornamelijk uit religieuze werken uit de gehele muziekgeschiedenis, a capella, maar ook met instrumentale begeleiding. Het koor streeft er naar jaarlijks een eigen concert te geven. Daarnaast verleent het op verzoek medewerking aan kerkdiensten. Cantica laat zich daarbij begeleiden door hun vaste organist Arie de Bruijn uit Papendrecht.