Bestuur/commissies

Bestuur
Voorzitter : Ilse Joan van Engelen
ilsejoan.vanengelen@chello.nl

Penningmeesters : Ellie Kortlever en Inge van Dalen
kortleverellie@gmail.com
e.a.vandalen@gmail.com

Secretaris : Karin Cuperus
kgcuperus@gmail.com

Muziekcommissie
Emmy de Bruyn, Pim Schipper en Ilse Joan van Engelen

Muziekbeheer
Janneke en Benno van de Pas

Websitebeheer
Ria van Andel

PR + vriendenkring
Ria van Andel en Inge van Dalen

Adressenbeheer
Pim Schipper

Liturgie/geluidsopnames
Rob Beindorff

Sinds '88